SIELUN VAHTI,
ei vain omaisuuden vahti

foto 1
Kauan aikaa sitten ihmiset kuuluivat johonkin tiettyyn kantaan; esimerkiksi keräilijöihin, kalastajiin, metsästäjiin, shamaaneihin jne. Nykyajan ihmisellä on käsillä yhä useampia mahdollisuuksia ja valintoja. Hän voi vaihtaa kantaansa, kokeilla uusia suuntia ja hyväksi kokemansa hän voi säilyttää. Me (Chris ja Karin) olemme seuraavista kannoista esimerkiksi koirankasvattaja, taide, kirjakustantamo, puutarha, vuokraaminen ym. Pidämme hovawarttejamme ensi sijassa sielumme vahtikoirina, sillä sielumme on olennaisesti tärkeämpi kuin ei pysyvä omaisuutemme.
 
Terve sielu terveessä ruumiissa – tämä luonnonkansojen ajattelutapa pätee mielestämme myös koiriin. Olemme vakuuttuneita siitä, että koiramme auttavat meitä pysymään tasapainoisina ja terveinä. Kaikki kuuluvat yhteen. Kun joku eläin-ihminenyhteisölauman jäsen kohtaa jotain normaalista poikkeavaa, hoitaa hänet terveeksi muut laumanjäsenet.Toki lauman päätehtävä muodostuu varotoimista. Sillä tarkoitamme vuorovaikutteista vastuunottoa, siten että laumassa ei tultaisi sairaaksi, tyytymättömäksi tai onnettomaksi. Hovawarttimme ovat siis sielumme vahteja. Tämä kaikki toimii vain, mikäli osaa lukea koiraansa. Tarkoitamme, että koiraa voi ymmärtää, siltä voi oppia ja sitä voi kiittää lajinomaisella hellällä ja johdonmukaisella käyttäytymisellä.
 
foto 2
Ihmisten aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia voimme me ihmiset anteeksipyytää osittain eläimiltä hyvällä lääkinnällisellä hoidolla ja käsittelyillä modernin tekniikan avulla. Paras alku hyvälle ihminen-eläinsuhteelle on, kun pennun kehitystä ja kasvua alusta alkaen tuetaan. Tämä alkaa jo emon tiineyden aikana, ennen pentujen syntymää. Koirasta, jolla on hyvä lapsuus, ei tule koskaan pelkopurijaa, koska sillä on vahva perusta uusille kokemuksille ja kehitykselle. Kun uusi koiranomistaja omistautuu pennulleen ja koira isännälleen, kasvattaja voi jälleen huomata, että se sulkee osan ympyrästä jälleen.
 
foto 3
Olemme huomanneet koirillamme joitain yhteneväisyyksiä suden kanssa. Koirat leikkivät keskenään useamman kerran päivittäin ja aloittavat yhdessä ulvomisen kuin sudet, vahvistaakseen laumanyhteenkuuluvaisuudentunnetta (ihmiset ovat myös lauman jäseniä). Koirat puhdistavat vastavuoroisesti toistensa korvat, silmät ja haavat, sekä nuuskivat ja kontrolloivat läpikoitaisin toisensa. Tähän kaikkeen kuluu tietenkin päivittäin aikaa. Saalisleikeissä koirilla on taipumus ravistella saalis „kuoliaaksi“. Lisäksi Maggi ja Bisbee osaavat niinsanotun hiirihypyn, jolla sudet murtavat pienten saaliseläinten, kuten hiirien, niskan. Myös kasvattavaa ojentamista ylemmällä tasolla arvoasteikossa olevalta voi nähdä koiriemme käyttäytymisessä. Ennen pentueen syntymää kaivaa Maggi pentueluolan puutarhaan, mutta Garten der Freiheitissa sekin on toki sallittua.
 
selkä